Plaćena obustava

Od subote privremeno prestaje ribolov povlačnim mrežama - koćama

EU fondovi
Fotografija:
Zbog pandemije COVID-19 u idućih mjesec dana privremeno se obustavlja ribolov koćama, a svi zainteresirani pozivaju se na sudjelovanje

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo obavještava da će od subote 16. svibnja do ponedjeljka, 15. lipnja biti proglašena druga plaćena privremena obustava ribolova pridnenim povlačnim mrežama – koćama radi pandemije COVID-19.   

Navedena privremena obustava ribolova provodit će se na čitavom moru Republike Hrvatske, no nije obvezna za sve ribare u segmentu ribolova pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Točnije, oni koji žele sudjelovati moraju se držati svih uvjeta u Uredbi.

Plovilo mora biti vezano i ne smije se obavljati niti jedan oblik ribolova, u slučaju premještanja plovila mora se zatražiti odobrenje od Uprave ribarstva, članovi posade ne smiju obavljati bilo koju vrstu ribolova ili drugu djelatnost, plovilo mora biti autorizirano za koćarski ribolov i imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu.

Ribari koji ne žele sudjelovati u privremenoj obustavi, ne moraju i mogu slobodno obavljati i dalje ribolov, no neće moći ostvariti financijsku potporu.

Iz Uprave ribarstva mole zainteresirane za sudjelovanje u plaćenoj privremenoj obustavi da do 16. svibnja dostave obavijest na e-mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr. Pravilnik o provedbi ove mjere je u postupku objave, a zainteresirani će o svemu biti pravovremeno obavješteni.