Mjera 3.1.1

Odobrena potpora projektu Ribarnica Fažana

EU fondovi
Fotografija:
Nositelj projekta Komunalac Fažana dobio je potporu u iznosu od 195.000 kuna u okviru Mjere 3.1.1

Upravni odbor LAGUR-a Istarska batana donio je odluku o odabiru projekta „Ribarnica Fažana“, nositelja projekta Komunalac Fažana d.o.o. za dodjelu potpore u iznosu od 195.000,00 HRK, a temeljem javno objavljenog natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda.

Montažni objekt postavit će se tako u Fažani, na zemljištu u vlasništvu Općine, točnije na prostoru sadašnje mjesne tržnice, piše portal Istrain. 

U postupku kandidiranja projekta, Komunalac Fažana, kao nositelj, jasno je opravdao razloge vlastitog ulaganja u bogatu tradiciju ribarstva na području Općine Fažana; nedostatak kvalitetnih objekata maloprodaje u segmentu ribarstva te pozitivan poslovni efekt projekta kroz izgrađeni brend, a time i suradnju s ribarima, žiteljima Fažane i turistima odnosno svim posjetiteljima Fažane.

Nositelj projekta će prihode od naknade za korištenje prostora koristiti za pokrivanje troškova projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 200.000,00 HRK, dok je iznos prihvatljivih troškova projekta 195.000,00 HRK, a odobreni intezitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Po pravomoćnosti odluke o odabiru projekta, Ministarstvu poljoprivrede i Upravi ribarstva podnosi se izvješće o provedenom postupku odabira sa zahtjevom za potporu nositelja projekta, Komunalac Fažana d.o.o., koje nakon provjere rada FLAG-a donosi odluku o dodjeli sredstva za realizaciju projekta.