Regionalni centri

Potpisano 20 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

EU fondovi
Fotografija:
U petak, 3. srpnja, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu potpisano je 20 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata iz poziva „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“.

Projekti ukupne vrijednosti oko 819 milijuna kuna (819.515.486,37) sufinancirani su sredstvima Europskoga socijalnog fonda u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nositelji projekata su 19 škola imenovanih regionalnim centrima kompetentnosti, od kojih će svaka provoditi projektne aktivnosti iz jednog (pod)sektora, osim Tehničke škole Karlovac koja će provoditi dva projekta s obzirom na to da je imenovana centrom kompetentnosti u (pod)sektoru elektrotehnike, ali i strojarstva.

Centri kompetentnosti zamišljeni su kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje te druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Temeljna obilježja regionalnih centara kompetentnosti su inovativne metode poučavanja i modeli učenja, učenje temeljeno na radu za učinkovitije uključivanje polaznika na tržište rada, prihvaćanje potreba polaznika s teškoćama i drugih ranjivih skupina, omogućena vertikalna prohodnost za nastavak obrazovanja, izvrsnost nastavnika, visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.

Ugovoreni projekti mogu se svrstati u kategoriju onih koji će imati dalekosežne pozitivne učinke na cjelokupni hrvatski odgojno-obrazovni sustav zato što će se učenicima i odraslim polaznicima omogućiti pružanje relevantnih praktičnih vještina nužnih za povećanje njihovih mogućnosti na tržištu rada. Uz to, značajan dio sredstava usmjeren je na uspostavu odgovarajućih programskih i kadrovskih uvjeta samih centara, na čijim će projektnim aktivnostima u sljedećih nekoliko godina sudjelovati više od 1.200 nastavnika i nenastavnog osoblja te više od 3.000 učenika.

Uz projekte iz ovog poziva, sufinanciranje regionalnih centara kompetentnosti osigurano je i projektima iz Poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kojim se financira primarno infrastrukturni dio imenovanih centara te projektima iz Poziva Ministarstva turizma kojim se financira dodatnih šest škola iz sektora turizma i ugostiteljstva. Ovakvim komplementarnim financiranjem projekata iz dvaju različitih fondova Republika Hrvatska čini velik iskorak ne samo na nacionalnoj razini, već i europskoj.

Osim 19 regionalnih centara kompetentnosti koji su obuhvaćeni ovim pozivom, u projektne aktivnosti uključena je 231 partnerska organizacija, sa 68 partnerskih škola.

Ugovaranjem navedenih projekata iznos sredstava iz Europskoga socijalnog fonda namijenjen obrazovanju i znanosti premašuje iznos od 3 milijarde i 100 milijuna kuna, od kojih je više od 1 milijarde kuna osigurano za razvoj i unaprjeđenje strukovnog obrazovanja.