ZAKONI

Pregled najvažnijih zakona s područja poljoprivrede i prehrambene industrije

EU fondovi
Zakoni Fotografija: Pixabay

Objave zakonske regulative

Zakon o poljoprivredi, NN 30/15

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, NN 39/13, 48/15

Zakon o hrani, NN 81/13, 14/14

Zakon o informiranju potrošača o hrani, NN 56/13, 14/14

Zakon o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, NN 80/13, 14/14

Zakon o veterinarstvu, NN 82/13, 148/13

Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 84/08, 56/13, 15/15

Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234/2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet, NN 94/13

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, NN 81/13, 14/14, 56/15

Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja, NN 125/13, 14/14, 92/14

Zakon o šumama, NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 94/14

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, 75/09, 56/13, 14/14

Zakon o lovstvu, NN 140/05, 75/09, 14/14

Zakon o vodama, NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva, NN 153/09, 56/13, 154/14, 119/15

Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, NN 80/13, 14/14

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, NN 51/15

Zakon o Hrvatskoj agronomskoj komori, NN 51/15

Zakon o morskom ribarstvu, NN 81/13, 14/14, 152/14

Zakon o slatkovodnom ribarstvu, NN 49/05, 14/14

Zakon o održivoj uporabi pesticida, NN 14/14

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 80/13, 41/14, 107/14

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilnima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda, NN 82/13, 14/14

Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, NN 48/04, 130/04, 140/05, 143/05, 83/09, 93/13, 14/14

Zakon o vinu, NN 96/03, 55/11, 14/14

Zakon o duhanu, NN 69/99, 14/14

Zakon o stočarstvu, 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, NN 140/05, 35/08, 55/11, 14/14

Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla, NN 163/03, 40/07, 81/13, 14/14

Zakon o inspekcijama u poljoprivedi, NN 93/13

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje