Inovacije u svrhu komercijalizacije sustava „datulla“

Provedba projekta kojim se povezuje personalizirana prehrana i lokalni proizvođači

EU fondovi
Inovacije u svrhu komercijalizacije sustava "datulla" Fotografija:
Koja je poveznica personalizirane prehrane, provjeravanja porijekla namirnica, lokalnih proizvođača i digitalnih aplikacija? Upravo na ovo pitanje dat će se odgovor tijekom istraživanja i aktivnosti projekta „Inovacije u svrhu komercijalizacije sustava "datulla".

Ovaj projekt tvrtke MICRO projekt d.o.o., sufinanciran sredstvima EU-a započeo se provoditi 1. rujna 2020. godine. Trenutno se nalazi u fazi ispitivanja tržišta u kojoj će se stvoriti temelji za daljnji napredak i razvoj aktivnosti.

Što je "datulla"

"datulla" je e-health sustav za personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja. Njen prototip je razvijen 2019. godine u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima EU-a “Razvoj e-health sustava za sigurnu i personaliziranu prehranu osoba s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja“. Osmišljena je i dizajnirana kako bi osobama s posebnim prehrambenim potrebama tijekom putovanja omogućila jednostavno planiranje prehrane i konzumaciju hranjivih i personaliziranih obroka. U slopu tog projekta koji je završen 2019. godine napravljena su brojna istraživanja kojima je potvrđeno sljedeće:

  • Tradicionalna prehrana neće u postupnosti nestati, ali nužno će ju biti prilagoditi novim očekivanjima – laganije i zdravije verzije, prilagođene specifičnim potrebama. One će zahtijevati nove metode pripreme, inovativne načine i sl.
  • Sve veći udio u prehrani zauzimat će novi tipovi prehrane – osim mediteranskog tipa koji je trenutno najpopularniji, potražnja će rasti i za funkcionalnom, prehranom uvjetovanom zdravstvenim potrebama i personaliziranom prehranom.
  • Ponude uvrštene u "datullu" moraju nužno uključivati objekte s mediteranskom i funkcionalnom prehranom; dok je kvalitetan add-on i prehrana uvjetovana zdravstvenim razlozima.
  • Posebno je važno poznavati porijeklo prehrambenih namirnica.

COVID-19 i zaokret u svakodnevnim navikama i preferencijama korisnika

COVID-19 drastično je promijenio način na koji se potrošači ponašaju u svim segmentima života, a osobito prema putovanjima i vlastitom zdravlju. Uz rastući strah i neizvjesnost usredotočeni su na sve aspekte putovanja, a posebno na sigurnosne uvjete. Osim činjenica na mijenjanje osnovnog fokusa prilikom konzumacije hrane, važno je napomenuti i da se u 2020. godini osjetio pad međunarodnih dolazaka od 74 % što znači da se turizam vratio na razinu od prije 30 godina. Predviđanja za 2021. po tom pitanju ostaju nedefinirana, a sve više raste potražnja za kućama za odmor, obitavanjem u prihodi i tzv. održiva putovanja. U skladu s time uvelike su se promijenile i navike u prehrani prilikom putovanja.

Razvijanjem novih funkcionalnosti "datulla" će biti dostupna svim korisnicima koji žele provjeriti porijeklo svojih namirnica i koji podržavaju lokalne proizvođače. Uz marketinške aktivnosti i strategije tržišnog plasmana povećat će se vidljivost "datulle" i proširiti njen utjecaj na globalnom tržištu.

O ostalim projektima MICRO projekta koji su trenutno u provedbi možete doznati na ovom linku.

Elementi vidljivosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj pubikacije / emitiranog materijala isključiva je odgovornost MICRO projekta d.o.o.