20. obljetnica postojanja TAIEX-a

Radionica na temu tržišnih standarda za voće i povrće

EU fondovi
Radionica, seminar Fotografija: Thinkstock
Povodom obilježavanja 20. godina postojanja Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija Europske komisije (TAIEX), Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s TAIEX-om (Uredom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Opće uprave za proširenje Europske unije sa sjedištem u Bruxellesu) organizira Radionicu na temu tržišnih standarda za voće i povrće, koja će se održati 14. i 15. lipnja 2016. godine u Zagrebu u hotelu Panorama.

Ova radionica je jedna od pet koje TAIEX-a organizira povodom obilježavanja dvadesete obljetnice TAIEX instrumenta. Središnja tema radionice su tržišni standardi za voće i povrće.
 
Glavni ciljevi radionice su:

  • podijeliti sa sudionicima iskustva o pomoći jačanju kapaciteta prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, koju je TAIEX instrument pružio sektoru poljoprivrede u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na usklađivanje s tržišnim standardima za svježe voće i povrće Europske unije
  • pojasniti sudionicima vrijednost pomoći koju u predpristupnom procesu pruža TAIEX kao osnovu za razvoj usluga u postpristupnim godinama
  • pružiti informacije o mogućnosti podrške i vođenja od strane hrvatskih stručnjaka korisnicima i partnerskim zemljama u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) i Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI)
  • predstaviti opća pravila o tržišnim standardima za svježe voće i povrće, uvjete za uvoz iz te izvoz u Europsku uniju (pravila o usklađenosti, procedure za provođenje kontrola usklađenosti i inspekcijskog nadzora tržišnih standarda za voće i povrće itd.)
  • predstaviti proizvođačke organizacije u drugim državama članicama u sektoru voća i povrća te razgovarati o poteškoćama, izazovima i potrebama korisnika

Radionica ima za cilj istaknuti vrijednosti TAIEX pomoći, koja je stvorila osnovu za razvoj usluga u razdoblju od trenutka pristupanja Hrvatske u Europsku uniju do danas, te pružiti dodatne informacije partnerskim zemljama u vezi korištenja Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) i Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI). 

Očekuje se dolazak 85 predstavnika tijela državne uprave iz 15 država (7 predstavnika država susjedne regije - Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska i 8 predstavnika južnog susjedstva Europske unije - Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Palestina i Tunis).

Stručni predavači bit će predstavnici država članica Europske unije (Belgija, Mađarska, Slovačka i Hrvatska) te predstavnici Europske komisije. Pored stručnih predavanja, planiran je i odlazak u tvrtku Moslavina voće d.o.o. u Dugom Selu koja se bavi proizvodnjom voća i povrća kako bi se na licu mjesta prezentirala kontrola tržišnih standarda za voće i povrće.

Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Europske komisije - TAIEX

TAIEX je instrument besplatne i kratkoročne tehničke pomoći i razmjene informacija kojim Europska komisija tijelima državne uprave zemalja korisnica pomaže u razumijevanju, prilagodbi, primjeni i provedbi zakonodavstva Europske unije (EU acquis). 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je nacionalna kontaktna točka za TAIEX, dok je Ministarstvo poljoprivrede (Sektor za EU poslove i međunarodnu suradnju) obrađuje zahtjeve koji pristignu iz TAIEX po traženoj tematici iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva. Republika Hrvatska je vrlo uspješno koristila TAIEX tijekom pristupnog procesa u Europsku uniju, kao i nakon ulaska u članstvo pa sve do lipnja 2015. godine. 

Punopravnim članstvom u Europskoj uniji (od 1. srpnja 2013. godine) pozvani smo aktivno sudjelovati u TAIEX-u kao stručnjaci koji će svojim iskustvom i znanjem pomoći zemljama korisnicama TAIEX-a u primjeni i provedbi  zakonodavstva Europske unije. Za provedbu TAIEX nadležna je Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR). Zadatak DG NEAR-a je provoditi susjedsku politiku i politiku proširenja Europske unije.

Po pitanju proširenja, DG NEAR pomaže zemljama koje imaju perspektivu za ulazak u Europsku uniju u udovoljavanju kriterijima koji su postavljeni Ugovorom o Europskoj uniji i zahtjevima Europskog vijeća. Ova uprava također upravlja Europskom susjedskom politikom. Europska susjedska politika (ESP) uređuje odnose Europske unije sa svojih 16 najbližih istočnih i južnih susjeda. Južne susjede sačinjavaju: Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija i Tunis, a istočne: Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina. Rusija sudjeluje u aktivnostima prekogranične suradnje u sklopu ESP-a, no nije dio ESP-a kao takvog. Generalni direktor  DG NEAR je g. Christian Danielsson. Direktor Uprave za istočno susjedstvo Glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (Neighbourhood EAST) je g. Lawrence Meredith.

U TAIEX Upravi Neighbourhood EAST od nedavno je kao voditeljica AGRI tima zaposlena gospođa Tatjana Borbaš, koja je kao član Stalnog predstavništva Republike Hrvatske u Bruxellesu i COREPER-u nekoliko godina pokrivala poljoprivredu i ruralni razvoj, a koja će zajedno sa gospođom Heike Gerstbrein, voditeljicom Odjela za institucionalno jačanje kapaciteta TAIEX, Twinning sudjelovati na radionici u Zagrebu.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje