PRR

Ruralni razvoj od 2014. do 2020.

EU fondovi
Stari kotač na kolima Fotografija: Pixabay
Hrvatskim Programom definirano je 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unapređenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće

Politika ruralnog razvoja EU stalno se razvija kako bi odgovorila na izazove koji se pojavljuju u ruralnim područjima. Najnoviji postupak reforme koji prati opsežnije promjene Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZZP-a) u osnovi je dovršen u prosincu 2013. odobrenjem osnovnih zakonodavnih akata za razdoblje od 2014. do 2020.

Strateški ciljevi

U skladu sa strategijom Europa 2020. i općenitim ciljevima ZPP-a mogu se navesti tri dugoročna strateška cilja politike ruralnog razvoja EU u razdoblju od 2014. do 2020.:

 • poticanje konkurentnosti poljoprivrede;
 • osiguravanje održivog upravljanja prirodnim resursima i akcija protiv klimatskih promjena; i
 • postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava i zajednica, uključujući stvaranje i zadržavanje radnih mjesta.

Reforma iz 2013. ne mijenja brojna ključna obilježja politike ruralnog razvoja iz razdoblja od 2007. do 2013. Specifično, kao i u prošlosti, ta će se politika provoditi pomoću nacionalnih i/ili regionalnih programa ruralnog razvoja (PRR-ova) koji traju po sedam godina. Međutim, općenito, reforma iz 2013. donosi promjene tako što:

 • poboljšava strateški pristup izradi PRR-ova;
 • jača sadržaj mjera ruralnog razvoja;
 • pojednostavnjuje pravila i/ili smanjuje administrativno opterećenje u vezi s njima kada je to moguće; i
 • politiku ruralnog razvoja bliskije povezuje s drugim europskim strukturnim i investicijskim fondovima.

Prioriteti EU

Države članice morat će izrađivati svoje PRR-ove na temelju najmanje četiri od šest zajedničkih prioriteta EU:

 1. poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima;
 2. jačanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama;
 3. promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, dobrobiti životinja te upravljanja rizikom u poljoprivredi;
 4. obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom;
 5. promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru;
 6. promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.

Svaki prioritet ruralnog razvoja dalje identificira još detaljnija područja za intervencije ("područja od interesa"). Unutar svojih PRR-ova države članice/regije određuju kvantificirane ciljeve za ta područja od interesa na temelju analize potreba područja obuhvaćenog PRR-om. One onda određuju koje će mjere upotrijebiti da bi ostvarile te ciljeve i koliko će sredstava dodijeliti svakoj mjeri.

Sredstva se uzimaju djelomično iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a djelomično iz nacionalnih/regionalnih i ponekad privatnih izvora. Provedba i učinak politike detaljno se prati i ocjenjuje.

Hrvatski Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2,4 milijarde eura, počeo se stvarati još 2012. godine te je službeno poslan na odobrenje 16. srpnja 2014. godine.

Odluka o odobrenju predstavlja krunu tog dugotrajnog procesa u koji su bili uključeni domaći stručnjaci, mahom djelatnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unapređenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (eng. EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske.

Program i dokumenti mogu se pronaći na web-stranici Ministarstva poljoprivrede.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje