POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA

Splitsko-dalmatinska županija objavila tri nova javna poziva

EU fondovi
Fotografija:
Splitsko-dalmatinska županija objavila je tri nova javna poziva za podnošenje zahtjeva za potpore poljoprivrednicima na području Županije

Upravni odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije objavio je 7. rujna 2020. godine tri nova javna poziva za podnošenje zahtjeva za potpore na području Splitsko-dalmatinske županije. 

Ekološka ili integrirana proizvodnja

Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu iz Mjere 9., Podmjera 9.1. Sufinanciranje troškova stručnog nadzora i postupka utvrđivanja sukladnosti u ekološkoj ili integriranoj proizvodnji. 

Prihvatljivi troškovi za koje se može ostvariti potpora su troškovi stručnog nadzora nad ekološkom i/ili integriranom proizvodnjom i troškova postupka utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj i/ili integriranoj proizvodnji nastali unutar 12 mjeseci do trenutka prijave na objavljeni Javni poziv u tekućoj godini,, u iznosu do 70% opravdanih troškova, a najviše 7.000,00 kuna.

Javni poziv i dokumente možete preuzeti ovdje

Pomoć stočarima

Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. 

Potpora se odobrava ovisno o sektoru  proizvodnje. Kod govedarstva, do 10 uzgojenih/novokupljenih bređih junica (steonih)/mliječnih krava maksimalan iznos potpore je 10.000,00 kuna. Gospodarstva koja uzgajaju vlastiti pomladak (telad do 6 mjeseci starosti) do 5 grla ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu od 2.500,00 kuna (uzgoj ženske teladi) do ulaska u proizvodnju. Za gospodarstva koja do sada nisu imala poljoprivrednu proizvodnju a nositelj  gospodarstva je mlađi od 40 godina ostvaruje pravo na potporu u iznosu od 1.500,00 kuna po novokupljenom/uzgojenom grlu za proizvodnju mlijeka. 

Gospodarstva koja uzgajaju i povećavaju (kupnja) stado izvornih i zaštićenih pasmina goveda (buša) i posjeduju do 10 grla uzgojenih/novokupljenih izvornih ili zaštićenih pasmina goveda maksimalan iznos potpore je 8.000,00 kuna.

Gospodarstva koja uzgajaju podmladak (telad/junad - oteljena na vlastitoj farmi) do 5 grla ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu od 2.500,00 kuna (uzgoj ženske teladi i uzgoj muške teladi koja se nalaze u performans testu za rasplod u zemaljskom uzgoju).

Gospodarstva koja se bave proizvodnjom ovčjeg/kozjeg mlijeka ili mesa janjetine/jaretine te povećavaju stado i proizvodnju iz vlastitog uzgoja/kupnjom do 50 novokupljenih šilježica/jarica,ovaca/koza maksimalan iznos potpore je 15.000,00 kuna.
Gospodarstva koja uzgajaju vlastiti podmladak do 50 grla ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu od 15.000,00 kuna (uzgoj ženske janjadi, jaradi do ulaska u proizvodnju i uzgoj muške janjadi, jaradi koja se nalaze u performans testu za rasplod).

Gospodarstva koja povećavaju(kupnja) stado izvornih i zaštićenih pasmina ovaca i koza (dalmatinska pramenka i hrvatska domaća šarena koza) za proizvodnju mlijeka /mesa janjetine, jaretine a kupuju izvorne ili zaštićene pasmine ovaca i koza do 50 grla, maksimalan iznos potpore po gospodarstvu je 15.000,00 kuna godišnje. Gospodarstva koja uzgajaju vlastiti pomladak (ojanjena i ojarena na vlastitoj farmi) izvornih i zaštićenih pasmina  do 50 grla ostvaruju pravo na potporu u maksimalnom iznosu od 15.000,00 kuna (uzgoj ženske janjadi, jaradi  i uzgoj muške janjadi i jaradi koja se nalaze u performans testu  za rasplod).

Gospodarstva koja se bave uzgojem i povećavaju stado/jato ostalih izvornih i zaštićenih  pasmina domaćih životinja ostvaruju pravo na potporu:
    • 100 kn/grlu magarca-grla starija od 12 mjeseci (obvezno čipiranje),
    • 20 kn/kljunu kokoši hrvatice (obvezno prstenovanje).

Za isto grlo/kljun korisnik može ostvariti pravo na potporu samo jednom u tekućoj godini. Maksimalni iznos potpore u tijeku jedne godine u Mjeri 3. podmjeri 3.1.  iznosi 15.000,00 kuna.            

Javi poziv i dokumente možete preuzeti ovdje.  

Potpore za OPG-ove

Objavljen je i Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu. 

Potpora je namijenjena OPG-ovima koji su prvi put osnovani unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 90% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 6.000,00 kuna godišnje.

 Javni poziv i dokumente možete preuzeti ovdje