ZPP

Što je Zajednička poljoprivredna politika?

EU fondovi
EU zastava Fotografija: Pixabay
Cilj je politike osigurati prihvatljive cijene i kvalitetu prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda za europske potrošače, te primjereni dohodak poljoprivrednicima, kao i očuvati ruralno nasljeđe

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) jedno je od najvažnijih operativnih područja kojima se bavi Europska unija. Ona nije kreirana samo za poljoprivrednike već za sve stanovnike Europske unije. Cilj te politike jest osigurati prihvatljive cijene i kvalitetu prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda za europske potrošače, te primjereni dohodak poljoprivrednicima, kao i očuvati ruralno nasljeđe. Proteklih 50 godina ta je politika hranila europsko stanovništvo, a petnaest milijuna stanovnika EU koji se bave poljoprivredom njome je izravno obuhvaćeno. Za razliku od drugih politika u EU poput obrazovanja, obrane, transporta, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, o čemu zemlje članice EU samostalno odlučuju i što financiraju iz vlastitih proračunskih sredstava, odluke o europskoj poljoprivredi zemlje članice donose zajednički.

Zajednička poljoprivredna politika je skup mjera i programa potpora poljoprivredi u Europskoj uniji. Njima se regulira proizvodnja i prodaja poljoprivrednih proizvoda u EU, a stvoreni su radi postizanja sljedećih ciljeva:

  • povećanja poljoprivredne proizvodnje primjenjujući tehnološka dostignuća, poboljšanja proizvodnosti i učinkovitijeg korištenja proizvodnih izvora, posebno radne snage;
  • osiguranja životnog standarda poljoprivrednika, osobito povećanja prihoda pojedinaca angažiranih u poljoprivredi; te
  • stabilizacije tržišta i stalne opskrba kupaca zdravstveno ispravnim i kvalitetnim proizvodima po primjerenim cijenama.

ZPP vuče svoje korijene iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata kada poljoprivrednici nisu bili u stanju proizvoditi dostatne količine hrane. Bilo je nužno potaknuti proizvodnju hrane i omogućiti stanovništvu Europe stabilnu opskrbu hranom po pristupačnoj cijeni. Od svog začetka 1962. godine ta je politika ispunila svoju primarnu svrhu - opskrba hranom tekla je nesmetano te je osigurana samodostatnost poljoprivrednim proizvodima.

Što to znači?

Tri su temeljna načela na kojima se zasniva ZPP: jedinstveno tržište, prednost Unije, financijska solidarnost. 

Jedinstveno tržište ima dva značenja:

  • primjenu (na poljoprivredne proizvode) pravila o slobodnom prometu robe između država članica; i
  • određivanje jedinstvenih cijena i potpora, bez obzira na sjedište gospodarskog subjekta.

Korektna primjena tog načela zahtijeva zajedničko utvrđivanje cijena, isplaćivanja potpora i pravila konkurencije, harmonizaciju propisa o zdravstvenoj ispravnosti i administrativnim postupcima, kao i zajedničku vanjskotrgovinsku politiku.

Načelom prednosti Unije osiguravaju se aktivnosti na dvije razine:

  • davanje prednosti poljoprivrednim proizvodima iz Unije pred uvoznim proizvodima; te
  • zaštita unutarnjeg tržišta od poremećaja izazvanih nekontroliranim uvozom poljoprivrednih proizvoda niskih cijena, kao i od poremećaja na svjetskom tržištu.

Troškovi koji proizlaze iz primjene ZPP-a moraju biti podijeljeni između svih zemalja članica, bez obzira na njihov nacionalni interes (tj. financijska solidarnost).

Dva stupa

Zajednička poljoprivredna politika temelji se na dva stupa: dohodovnoj i tržišnoj politici (izravna potpora poljoprivrednicima i tržišna potpora) te politici ruralnog razvoja. Dva se stupa financiraju iz dvaju fondova koji su sastavni dio proračuna Unije.

Prvi stup Zajedničke poljoprivredne politike odnosi se na izravna plaćanja. Njegov je cilj osigurati poljoprivrednim proizvođačima stabilan dohodak. Ovaj se stup financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF) koji osigurava izravnu financijsku pomoć poljoprivrednicima u zemljama članicama i mjere kojima se reguliraju poljoprivredna tržišta.

Drugi stup, ruralni razvoj, usmjeren je na ostvarivanje ciljeva ruralnih sredina i ljudi koji u njima žive. Polazi od činjenice da je 91% prostora EU ruralno i da 56% stanovništva EU živi u ruralnim sredinama. Ruralna politika provodi se kroz tri osi:

  1. unapređenje konkurentnosti poljoprivrednoga i šumarskoga sektora;
  2. unapređenje okoliša i seoskih sredina; te
  3. unapređenje života u ruralnim sredinama i diverzifikaciju ruralne ekonomije.

Jedan od elemenata jest i LEADER inicijativa, koja je usmjerena na pojedinačne projekte koje priprema i provodi lokalna zajednica. Drugi se stup financira iz sredstava Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). kao pripremu za pristupanje Europskoj uniji, Hrvatska već koristi sredstva europskog proračuna za razvoj seoskih područja i to kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD). Potpora širokom rasponu ruralnih aktivnosti financira se iz sredstava proračuna EU (75%) te iz nacionalnih sredstava (25%).

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje