23 LAG-A

Za provedbu lokalnih razvojnih strategija ugovoreno 33,2 milijuna kuna

EU fondovi
Fotografija:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s 23 LAG-a dodatno je ugovorila 33,2 milijuna kuna za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS)

Agencija za plaćanja je provela postupak nagrađivanja temeljem Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (KLASA: 910-05/20-01/25; URBROJ: 525-08/0265-20-1) i dodatno ugovorila 33,2 milijuna HRK s 23 LAG-a za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS).   

Agencija naglašava kako su LAG-ovi putem LAG Natječaja za različite tipove operacija odabrali projekte u vrijednosti 75% LRS.

Svi zainteresirani korisnici koji imaju prebivalište/sjedištu na području LAG-a (zavisno od organizacijskog oblika), mogu kontaktirati LAG o mogućnosti prijave na LAG Natječaj.

Iznos dodatno ugovorenih sredstava za 23 LAG-a i popis LAG-ova s pripadajućim JLS možete preuzeti ovdje.