NA PRVOJ CRTI OBRANE

Međunarodni dan ruralnih žena

Globalno selo
Fotografija:
Žene ruralnih područja su na prvoj crti obrane od pandemije koronavirusa, s rastućim obvezama, a bez većih prava, ističu Ujedinjeni narodi u povodu Međunarodnog dana ruralnih žena

Na 4. Konferenciji o pravima žena održanoj u Pekingu 1995. godine, skupina udruga civilnog društva proglasila je 15. listopada Međunarodnim danom ruralnih žena. Generalna skupština UN-a je 2007. godine službeno usvojila ovaj dan te se on globalno obilježava.

Ove godine je UN Međunarodni dan ruralnih žena posvetio jačanju otpornosti ruralnih žena suočenih s pandemijom koronavirusa.

Ruralne žene imaju ključnu ulogu u poljoprivredi, sigurnosti hrane i prehrani, upravljanju zemljom i prirodnim resursima, kao i ruralnim gospodarstvima, ističu u UN-u. Čak i u situaciji gdje se njihova neplaćena briga o kućanstvu povećala, mobilnost je ograničena, opskrbni lanci su narušeni, a rizik pandemijske zaraze, klimatskih promjena i konflikata raste, one su i dalje na prvoj crti obrane, ističu. Ruralne žene su predvodnici rješenja i solidarnosti u jeku pandemije koronavirusa, poručuju. 

Širom svijeta milijuni žena iz ruralnih područja organizirali su se kako bi proizveli dovoljno hrane, maski i dezinfekcijskih sredstava za preživljavanje pandemije. Opseg brige za ukućane i svakodnevnog rada im se povećao, što nije popraćeno razvitkom infrastrukture ni povećanjem njihovih prava. U mnogim zemljama svijeta ženama su još uvijek nametnuta ograničenja u vlasništvu nad zemljom. U UN-u se pribojavaju da bi smrti od novog virusa COVID-19 mogle povećati broj udovica koje prema zakonima tih zemalja nemaju pravo vlasništva. Nezaposleni migranti koji se vraćaju na ruralna područja mogli bi također ugroziti ženska posjedovna prava, upozoravaju.