peradarstvo

Dobrobit brojlera se ne poštuje dovoljno u većini zemalja EU

Globalno selo
Pilići Fotografija: Miranda Cikotic/PIXSELL
Ne uzgajaju se dovoljno sporije rastući hibridi i rase, povećana je gustina naseljenosti, potrebni su bolji standardi zaštite životne sredine, načini humanijeg klanja…

Europske grupe za zaštitu životinja (Eurogroup for Animals) kritizirala je novi izvještaj Europske komisije o proizvodnji brojlera, navodeći da se EU ne trudi dovoljno poboljšati dobrobit tovnih pilića, a sukladno s direktivom Europske unije 2007/43/EC koja je stupila na snagu od 1. siječnja 2012. godine.

Prema ovoj direktivi se određuju minimalni uvjeti za zaštitu ptica koje se koriste za proizvodnju mesa.

Europske grupe za zaštitu životinja izjavljuju da u izvještaju Europske komisije o proizvodnji brojlera nije bilo riječi o tome da li su jedini obvezujući indikatori – kumulativni mortalitet na farmama i stopa oštećenja tabanskih jastučića brojlera (foot pad dermatitis) korišteni za procjenu poboljšanja dobrobiti životinja.

Direktor Europske grupe za zaštitu životinja, Reineke Hameleers, naveo je kako nekoliko drugih ključnih problema socijalne zaštite brojlera trenutno ostaje zapostavljeno, kao što su upotreba sporije rastućih hibrida i rasa, povećana gustina naseljenosti, poboljšani standardi zaštite životne sredine, načini humanijeg klanja.

Hameleers kaže kako su mjere koje se odnose na implementaciju i primjenu Direktive Europske unije 2007/43/EC  neusklađene i vrlo slabe. Više od 60% brojlerskih farmi u Europi posluje sa gustinom naseljenosti većom od 33 kg po kvadratnom metru što odstupa od osnovnog pravila Direktive.

Neki od identificiranih problema izvršenja Direktive su:

– Manje od 5% svih brojlera u EU pripadaju hibridima i rasama sporijeg rasta.

– Oko 25% ukupno proizvedenih brojlera uzgoji se sa gustinom naseljenosti većom od 32 kg po kvadratnom metru.

– Samo mali broj zemalja definirao je maksimalne koncentracije plinova u objektima i osigurao opremu za mjerenje ovog parametra.

– Malo zemalja posjeduje uputstva za inspektore kako bi procijenili da li je ventilacija na farmama dovoljna.

– Osobe koja su zadužena za hvatanje i utovar brojlera prije transporta za klanje ne posjeduju certifikat o obučenosti za ovaj posao.

– Slučajne i iznenadne kontrole na farmama uglavnom se fokusiraju na resurse, a ne na same ptice.

Odgovor Evropske komisije

Komisija je u svom izveštaju rekla da su države članice bile upoznate sa koracima potrebnim za implementaciju sustava monitoringa za dermatitis nogu i dvije trećine zemalja je uspostavilo takve sustave. 

Dodala je da su slučajne i iznenadne kontrole farmi i dalje važan dio bilo kojeg sustava kontrole, posebno da bi se provjerila gustina naseljenosti i da li su menadžment, uvjeti držanja i drugi resursi odgovarajući.

U Izvještaju Komisije se dodaje: “Za visok mortalitet brojlera često se odgovornost prebacuje na loše uvjete smještaja i njege pilića kao i na roditeljska jata, ali ove sumnje nisu adekvatno potvrđene. Pravilna procjena tehničkih zahtjeva, kao što je ventilacija koja utječe na dobrobit pilića, također predstavlja poseban izazov”.

Komisija je dodala da će nastaviti sa radom sa zemljama članicama EU kako bi širili primjere dobre proizvođačke prakse u EU.

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje