provedba zakonodavstva

Europska komisija objavila Informacijski sustav za označavanje hrane

Globalno selo
Fotografija:
Cilj sustava je poboljšati ispravnu provedbu relevantnog zakonodavstva za subjekte u poslovanju s hranom i olakšati rad nacionalnih nadležnih tijela

Europska komisija objavila je Informacijski sustav za označavanje hrane (Food Labelling Information System - FLIS). Ovaj sustav predstavlja informatičko rješenje prilagođeno korisniku koje omogućava da se najprije odabere jezik sučelja pa vrsta hrane te sustav prepozna što je potrebno označiti na takvoj hrani. Sustav je i na hrvatskom jeziku.

Sustav također nudi poveznice s relevantnim odredbama propisa i postojećim vodičima/smjernicama.

Cilj mu je poboljšati ispravnu provedbu relevantnog zakonodavstva za subjekte u poslovanju s hranom i olakšati rad nacionalnih nadležnih tijela. Također će doprinijeti pružanju jasnih informacija potrošačima što će im pomoći u dobro informiranom odabiru hrane.

Prilikom korištenja sustava valja imati na umu da se direktive EU prenose kroz nacionalne propise zemalja članica te je potrebno u tom slučaju pratiti i nacionalne propise. Također, postoji mogućnost da nacionalno zakonodavstvo propisuje i dodatne zahtjeve za označavanje. Popis nacionalnih propisa koji propisuju zahtjeve kvalitete u našoj zemlji možete pronaći na webu Ministarstva poljoprivrede OVDJE.

Informacijski sustav za označavanje hrane služi kao alat za dokumentiranje i nema pravni učinak. Izvorne verzije relevantnih akata, uključujući njihove preambule, su one objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-lex-u.