borba protiv klimatskih promjena

Europska unija usvojila novu Strategiju za zaštitu i obnovu šuma

Globalno selo
Šuma Fotografija: Thinkstock
Šume su naš važan saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti zahvaljujući svojoj funkciji prirodnog ponora CO2, kao i sposobnosti smanjenja utjecaja klimatskih promjena, primjerice hlađenjem gradova, zaštitom od jakih poplava i smanjenjem utjecaja suša

Vodećom inicijativom Europskog zelenog plana određuju se konkretne aktivnosti za povećanje količine i kvalitete šuma u EU-u, osiguranje njihovog zdravlja, zaštite, obnove i otpornosti s ciljem ublažavanja klimatskih promjena te očuvanja vitalnih usluga ekosustava koje šume pružaju i o kojima ovisi naše društvo, piše Ekovjesnik. 

Šume su naš važan saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti zahvaljujući svojoj funkciji prirodnog ponora CO2, kao i sposobnosti smanjenja utjecaja klimatskih promjena, primjerice hlađenjem gradova, zaštitom od jakih poplava i smanjenjem utjecaja suša. One su također vrijedni ekosustavi, u kojima obitava glavni dio europske biološke raznolikosti. Njihove usluge ekosustava doprinose našem zdravlju i dobrobiti regulacijom vode, opskrbom hranom, lijekovima i materijalima, smanjenjem i kontrolom rizika od katastrofa, stabilizacijom tla i kontrolom erozije, pročišćavanjem zraka i vode. Šume su ujedno mjesto za rekreaciju, opuštanje i učenje, kao i dio sredstava za život.

Europska komisija je u petak usvojila novu Strategiju EU-a za šume do 2030., vodeću inicijativu Europskog zelenog plana koja se nadovezuje na Strategiju biološke raznolikosti EU-a do 2030. Strategija pridonosi paketu mjera predloženih za postizanje smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030. i klimatske neutralnosti do 2050. godine. Također pomaže pri ispunjavanju ciljeva EU-a za povećanje uklanjanja CO2 prirodnim ponorima prema Zakonu o klimi.

Usklađivanjem socijalnih, ekonomskih i ekoloških aspekata, Strategija za šume ima za cilj osigurati multifunkcionalnost šuma EU-a te naglašava ključnu ulogu sektora koji se temelji na šumama, ističe se u priopćenju Europske komisije. Šume su ključni saveznik u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti. One djeluju kao prirodni ponori CO2 i pomažu nam u smanjenju utjecaja klimatskih promjena, na primjer hlađenjem gradova, zaštitom od jakih poplava i smanjenjem utjecaja suša. Nažalost, europske su šume izložene brojnim pritiscima, a veliku prijetnju predstavljaju im upravo klimatske promjene. 

Strategija šuma postavlja viziju i određuje konkretne akcije za povećanje količine i kvalitete šuma u EU-u, kao i jačanja njihove zaštite, obnove i otpornosti. Aktivnosti predložene Strategijom trebale bi utjecati na povećanje uklanjanja CO2 prirodnim ponorima te tako pridonijeti ublažavanju klimatskih promjena. Strategija se obvezuje na strogu zaštitu primarnih i starih šuma, obnavljanje degradiranih šuma i osiguravanje održivog upravljanja šumama i to na način koji omogućuje očuvanje vitalnih usluga ekosustava koje šume pružaju i o kojima ovisi naše društvo. Strategijom će se promicati one prakse upravljanja šumama koje su najprikladnije za klimu i biološku raznolikost, naglasiti potreba zadržavanja drvne biomase u granicama održivosti te poticati korištenje drva s učinkovitim resursima u skladu s kaskadnim načelom – odnosno prema sljedećem redoslijedu prioriteta: proizvodi od drva, produljenje njihova vijeka trajanja, ponovna upotreba, recikliranje, bioenergija i odlaganje. 

Strategija također predviđa razvoj shema plaćanja vlasnicima i upraviteljima šuma za pružanje alternativnih usluga ekosustava, npr. održavajući dijelove njihovih šuma netaknutima. Nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP), između ostalog, bit će prilika za ciljanu potporu šumarima i održivom razvoju šuma. Pritom bi nova struktura upravljanja šumama trebala poticati države članice EU-a, vlasnike i upravitelje šuma, industriju, akademsku zajednicu i civilno društvo na raspravu o budućnosti šuma u EU-u i njihovom očuvanju za generacije koje dolaze. Konačno, Strategija za šume najavljuje donošenje zakonskog prijedloga za pojačani monitoring šuma te izvješćivanje i prikupljanje podataka u EU-u.

Usklađeno prikupljanje podataka u EU-u, u kombinaciji sa strateškim planiranjem na razini svih država članica, pružit će sveobuhvatnu sliku stanja, razvoja i predviđenog budućeg razvoja šuma u EU-u. To je preduvjet za osiguravanje višestrukih funkcija šuma i neophodno je za zaštitu klime, očuvanje biološke raznolikosti i gospodarstvo. Strategiju prati i Plan za sadnju tri milijarde dodatnih stabala u Europi do 2030. godine uz poštivanje svih ekoloških načela i osiguranje sadnje „pravog stabla na pravom mjestu i s pravom svrhom.“ „Šume pružaju dom većini biološke raznolikosti koju nalazimo na Zemlji. Kako bi naša voda bila čista, a tla bogata, potrebne su nam zdrave šume. Europske šume su u opasnosti. Zbog toga ćemo raditi na njihovoj zaštiti i obnovi, poboljšanju gospodarenja šumama te potpori šumarima i čuvarima šuma. Na kraju, svi mi smo dio prirode. Ono što radimo u borbi protiv klimatske krize i za očuvanje biološke raznolikosti, činimo za svoje zdravlje i budućnost", izjavio je Frans Timmermans, izvršni potpredsjednik Europske komisije zadužen za Europski zeleni plan.

„Šume su pluća našeg planeta: one su vitalne za našu klimu, biološku raznolikost, tlo i kvalitetu zraka. Šume su također pluća našeg društva i gospodarstva: one osiguravaju sredstva za život u ruralnim područjima, pružaju ključne proizvode našim građanima i imaju duboku društvenu vrijednost kroz svoju prirodu. Nova strategija za šume prepoznaje njihovu multifunkcionalnost i pokazuje kako zaštita okoliša može ići ruku pod ruku s gospodarskim prosperitetom. Ovom strategijom, i uz podršku nove zajedničke poljoprivredne politike, naše šume i naši šumari udahnut će život održivoj, prosperitetnoj i klimatski neutralnoj Europi", rekao je povjerenik Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Janusz Wojciechowski. 

„Europske šume su naša vrijedna prirodna baština koja se ne može uzimati zdravo za gotovo. Zaštita, obnova i izgradnja otpornosti europskih šuma nisu samo bitni u borbi protiv klimatske krize i za očuvanje biološke raznolikosti, već i za očuvanje socijalno-ekonomskih funkcija šuma. Masovno sudjelovanje građana u javnim savjetovanjima pokazuje da je Europljanima stalo do budućnosti naših šuma, pa moramo promijeniti način zaštite, gospodarenja i uzgajanja naših šuma za dobrobit svih nas", kazao je povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius. S.F. / Ekovjesnik