PREPORUKE KOMISIJI

Europski revizorski sud: ZPP nije zaustavio smanjivanje biološke raznolikosti

Globalno selo
Fotografija:
Europski revizorski sud objavio je izvješće u kojem zaključuje kako Zajednička poljoprivredna politika nije zaustavila smanjivanje biološke raznolikosti te preporučuje Europskoj komisiji daljnje korake

Europski revizorski sud objavio je tematsko izvješće „Biološka raznolikost na poljoprivrednim zemljištima: doprinos ZPP-a nije zaustavio njezino smanjivanje” (br. 13/2020) za koje je bio zadužen član Suda Viorel Ștefan.

Broj i raznovrsnost životinjskih vrsta na poljoprivrednim zemljištima u Europi, odnosno biološka raznolikost na tim zemljištima, u osjetnom su padu. Međutim, EU se obvezao da će do 2020. zaustaviti gubitak biološke raznolikosti. Komisija je u tu svrhu između 2014. i 2020. u okviru zajedničke poljoprivredne politike planirala izdvojiti 66 milijardi eura.

Europski revizorski sud procijenio je pomaže li poljoprivredna politika EU-a očuvati i povećati biološku raznolikost. Utvrdio je da su ciljevi za poljoprivredu iz strategije EU-a o biološkoj raznolikosti oblikovani tako da je teško mjeriti napredak, da način na koji Komisija prati rashode iz proračuna EU-a za biološku raznolikost nije pouzdan, da je učinak izravnih plaćanja u okviru ZPP-a ograničen ili nepoznat i da su Komisija i države članice davale prednost mjerama za ruralni razvoj kojima se ostvaruje slabiji učinak.

Sud preporučuje Komisiji da bolje oblikuje svoju sljedeću strategiju o biološkoj raznolikosti, da poveća doprinos za biološku raznolikost koji se ostvaruje izravnim plaćanjima i mjerama za ruralni razvoj, da preciznije prati rashode povezane s biološkom raznolikošću i da osmisli pouzdane pokazatelje koji će biti prikladni za praćenje napretka u području biološke raznolikosti na poljoprivrednim zemljištima.