Potpisan sporazum

Dodatno reguliran izvoz proizvoda od drva i drvne građe između Vijetnama i EU

Globalno selo
Fotografija:
Od 30. listopada na snazi je Vietnam Timber Legality Assurance System kojim se uređuje i područje uvoza proizvoda od drva na tržište Vijetnama, javlja Ministarstvo poljoprivrede.

Budući da je Vijetnam važna zemlja u kontekstu trgovine drvom, potpisan je Sporazum o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma (SL L 147/3, 5. 6. 2019.) s ciljem da sva drvna sirovina i proizvodi od drva koji potječu iz Vijetnama budu proizvedeni na zakonit način, javčja Ministrastvo poljoprivrede.

Sporazumom se predviđa kontrola uvoza na granicama EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 2173/2005 o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola i Uredbom (EZ) br. 1024/2008 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu Uredbe (EZ) br. 2173/2005.
 
Vijetnam se obvezao i na uspostavu i provedbu Vijetnamskog sustava zakonitosti drvne sirovine (VNTLAS) putem kojega će se provjeravati zakonitost proizvoda od drva koji se izvoze na tržišta izvan EU, zakonitost proizvoda od drva koji se prodaju na domaćim tržištima i zakonitost uvezenih proizvoda od drva. U okviru VNTLAS, dana 30. listopada 2020. na snagu je stupio akt Decree 102/2020/ND-CP Vietnam Timber Legality Assurance System kojim se uređuje i područje uvoza proizvoda od drva na tržište Vijetnama, a člankom 7.  propisuje i dokumentaciju potrebnu za provođenje uvoznog carinskog postupka, pored carinske dokumentacije utvrđene carinskim zakonom.
 
Dajemo informaciju hrvatskim izvoznicima proizvoda od drva na tržište Vijetnama da u skladu sa stavkom 2. člankom 7., kupac u postupku provedbe uvoznog carinskog postupka mora pored carinske dokumentacije utvrđene carinskim zakonom priložiti i Izjavu o podrijetlu uvezenog drva (Obrazac br. 03., Dodatak I. Decree 102/2020/ND-CP).

Detaljnije informacije pogledajte ovdje.