KOBNO PRSKANJE

Novo istraživanje pokazalo da su čak i dozvoljeni pesticidi opasni za pčele

Globalno selo
Fotografija:
Istraživanje objavljeno u svibnju 2020. godine pokazalo je da su čak i pesticidi na bazi flupiradifurona i sulfoksaflora, dozvoljenih u Europskoj uniji, opasni za pčele i mogu uzrokovati njihovu brzu smrt

Nakon otkrića da su neonikotinoidni insekticidi povezani s izumiranjem pčela, Europska komisija je 2013. godine zabranila njihovu uporabu, a ograničenja su uvedena i u drugim državama širom svijeta.

Istraživanje koje je 2015. godine predvodio profesor Giles Budge sa Sveučilišta u Newcastleu dokazalo je kako su pesticidi iz skupine neonikotinoida osobito toksični za pčelinju populaciju čak i kad se tretira samo sjeme. Uljana repica je osobito privlačna pčelama jer predstavlja bogat izvor polena i nektara, no sve donedavno se na čak 80 posto usjeva uljane repice koristilo za pčele pogubne neonikotinoide.

Od pet neonikotinoida koji su prije bili dozvoljeni u Europskoj uniji, zabranjeni su tiakloprid, klotianidin i tiametoksam, a upotreba imidakloprida ograničena je isključivo na plastenike i to do 31. srpnja 2022., kad dozvola za njihovu upotrebu ističe te se vjerojatno neće produljiti. 

Nakon što je Europska agencija za sigurnost hrane ustanovila da neonikotinoid acetamiprid ne predstavlja opasnost za pčelinje zajednice, njegova je upotreba odobrena do iduće stručno-znanstvene procjene. 

Neonikotinoidni su u prošlosti bili među najpopularnijim i najkorištenijim sredstvima za zaštitu bilja od kukaca nametnika, a u potrazi za efikasnom zamjenom industrijski su stručnjaci odabrali sulfoksaflor, insekticid iz porodice sulfoksimida. Europska agencija za sigurnost hrane je 2015. godine odobrila upotrebu flupiradifurona i sulfoksaflora, jedina dva preostala proizvoda za zaštitu bilja čije aktivne supstance djeluju na nikotinske acetilkolinske receptore, koji utječu na rad mišića i neurona. 

No, istraživanje objavljeno u svibnju 2020. godine pod vodstvom profesora zoologije Priyadarshinija Chakrabartija sa Sveučilišta u Oregonu pokazuje da su i te dvije supstance opasne za pčele. Flupiradifuron i sulfoksaflor kod pčela dovode do oksidativnog stresa i apoptoze, odn. programirane smrti stanice. Tijekom istraživanja, nakon deset dana samo se grupa pčela izloženih flupiradifuronu mogla usporediti s kontrolnom grupom jer su pčele izložene sulfoksafloru uginule.