NEFORMALNA

Održana videokonferencija EU generalnih direktora za šumarstvo

Globalno selo
Fotografija:
U sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije održana je neformalna videokonferencija EU generalnih direktora za šumarstvo

Dana 27. svibnja 2020. održana je neformalna videokonferencija EU generalnih direktora za šumarstvo u sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, koju je ispred HRPRES vodila Renata Ojurović, pomoćnica ministrice za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju. Na konferenciji su sudjelovali generalni direktori za šumarstvo država članica Europske unije, predstavnici Europske komisije (DG AGRI i DG ENV) te predstavnici dionika u ulozi promatrača (EUSTAFOR, COPA COGECA, CEPF).

Konferencija je započela razmjenom nacionalnih iskustva i mogućim rješenjima za stanje u šumama i sa šumom povezanim sektorom, uzrokovano pandemijom COVID-19.  Nakon uvodne prezentacije EU Strategije bioraznolikosti za 2030 od strane predstavnika Europske komisije (DG ENV), uslijedila je preliminarna razmjena mišljenja na tek objavljenu Komunikaciju Europske komisije, a potom prezentacija predstavnika DG AGRI s naslova izrade Nove EU Strategije za šume.

Videokonferencija je proglašena uspješnom, uz kvalitetnu i korisnu razmjenu mišljenja o trenutno gorućim pitanjima vezanim za šume i s njima povezanim sektorima.

Prezentaciju o hrvatskim šumama možete pogledati ovdje