PRAVEDNIJE CIJENE

Važnost uspostave kratkih lanaca opskrbe

Globalno selo
Fotografija:
Uspostavom kratkih lanaca opskrbe isključuje se naknada za posrednike i preprodavače što pridonosi konkurentnosti proizvoda na globalnom tržištu

Poljoprivredno-prehrambeni sektor u Republici Hrvatskoj jedan je od najvažnijih gospodarskih sektora u kojem najveći dio prodaje i distribucije hrane obavljaju veliki trgovački lanci opskrbe. Oni predstavljaju mrežu organizacija u kojoj „isključuju“ kontakt između proizvođača i potrošača.

Specifične potrebe koje zahtijevaju veliki trgovački lanci uvelike otežavaju poslovanje malim poljoprivrednim proizvođačima. Razlog tome je uvjetovanje za otkupom standardiziranih proizvoda u odgovarajućim količinama te u odgovarajućem periodu s definiranom kvalitetom, oblikom i cijenom.

Praksa je trgovačkih lanaca da kupuju robu isključivo od srednjih i velikih proizvođača, posebice kada je riječ o mesnim i mliječnim proizvodima. Posljedica toga je primoranost malih proizvođača da prodaju svoje proizvode preko distributera i posrednika što dovodi do smanjenja njihovog udjela u vrijednosti samog proizvoda. Navedeno je rezultiralo nerentabilnošću same proizvodnje čime se s tržišta isključio jako veliki broj malih proizvođača. To je izazvalo negativan utjecaj na ruralna područja (nezaposlenost, depopulacija, deagrarizacija i slično).

Problemi koji veliki trgovački sustavi uzrokuju:
    • Veliki otpad hrane
    • Problemi sa sigurnošću hrane i sljedivosti
    • Onečišćenje okoliša prilikom transporta
    • Nepravedna preraspodjela dodane vrijednosti i
    • Dobit članova lanca.

Jedan od načina za reagiranje na postojeće konvencionalne velike trgovačke lance te stvaranje mogućnosti preživljavanja malih poljoprivrednih gospodarstva razvoj je novih, alternativnih opskrbnih lanaca. Oni su utemeljeni na povezivanju s lokalnom proizvodnjom te razvojem lokalne zajednice. Kratki lanci opskrbe stvaraju ekonomsku, društvenu i ekološku korist ne samo za poljoprivredne proizvođače i potrošače već i za širu lokalnu zajednicu. 

Manje plastike, zaštitnih sredstava i preprodavača

Ekonomska korist očituje se kroz povećanje prihoda proizvođačima koji dobivaju mogućnost postizanja pravednijih cijena za svoje proizvode. Uspostavom kratkih lanaca opskrbe isključuje se naknada za posrednike i preprodavače što pridonosi konkurentnosti proizvoda na globalnom tržištu. Također, kroz kratke lance opskrbe potiče se suradnja i interakcija poljoprivrednika i potrošača što utječe na očuvanje i društveni razvoj lokalnih zajednice.

U konačnici, pozitivno utječu i na stopu zaposlenosti jer se mladim poljoprivrednicima pruža prilika da razviju svoju djelatnost. S ekološkog stajališta, kratki lanci opskrbe doprinose smanjenju prometa i emisije ugljičnog dioksida, manjom uporabom plastike u proizvodnji ambalaže te smanjenom uporabom zaštitnih sredstava.

Prednosti kratkih lanaca opskrbe: 
    • Brža distribucija svježe i kvalitetne hrane
    • Izgradnja odnosa između proizvođača i potrošača
    • Stvaranje novih radnih mjesta i podupiranje lokalnog gospodarstva
    • Smanjenje emisije ugljika i manja potrošnja energije
    • Očuvanje agro-biološke raznolikosti. 

Glavnu ulogu u kreiranju kratkih lanaca opskrbe imaju javna politika, ali i sami potrošači. U posljednje vrijeme potrošači sve više žele biti informirani o samom proizvodu kojeg kupuju. Sve ih više zanima podrijetlo proizvoda i način na koji je proizveden, njegova svježina i ekološka ispravnosti. 

U želji da se doprinese razvoju ruralnih prostora i proizvođačima omogući lakši plasman proizvoda pokrenuta je inicijativa Rural Direct. Ona za cilj ima omogućiti stvaranje bliže i autentičnije suradnje između proizvođača i potrošača. Stvaranjem veze između poljoprivrednih proizvođača i potrošača postiže intenzivnija kohezija i stvara se povjerenje koje pozitivno utječe na društveni razvoj cijele regije. 

Stoga Vas sve molimo da podržite ovu inicijativu kako bi ponovo vratili ekonomsko dostojanstvo na ruralno područje i kako bi ljudima koji žive na ruralnim područjima vratili ponos koju oni zaslužuju. 

 

Izvor:
1. Definiranje i obilježja kratkih opskrbnih lanaca poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Dušanka Gajdić, 2019
2. Uloga trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Petra Barač, 2019

 

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje