Ruralno poduzetništvo

Više od dvije trećine hrvatskih općina ima samo od 1 do 50 poduzetnika

Globalno selo
Poslovanje i poduzetništvo Fotografija: Pixabay
Najviše poduzetnika je u općini Viškovo (490), a slijede općine Matulji (470) i Medulin (428). Za usporedbu, županijska središta, gradovi Vukovar (408), Požega (318), Pazin (310), Virovitica (281), Krapina (268) i Gospić (196) imaju manji broj poduzetnika. Općina Saborsko u 2014. godini imala je najmanje i to jednog poduzetnika, a tri općine imale su tek 2 poduzetnika i to općine Ervenik, Donja Motičina i Zadvarje

Promatrano prema sjedištu poslovanja u hrvatskim je gradovima čak 84,2% (87.968) poduzetnika, dok preostalih 15,8% ima sjedište u jednoj od 429 općina (16.502), objavila je FINA.

Od 16.502 poduzetnika (pravnih i fizičkih osoba obveznika poreza na dobit), čije je sjedište u jednoj od 429 općina, najviše ih je u općini Viškovo (490), a slijede općine Matulji (470) i Medulin (428). Za usporedbu, županijska središta, gradovi Vukovar (408), Požega (318), Pazin (310), Virovitica (281), Krapina (268) i Gospić (196) imaju manji broj poduzetnika. Općina Saborsko (Karlovačka županija), u 2014. godini imala je najmanje i to jednog poduzetnika, a tri su općine imale 2 poduzetnika (općine Ervenik, Donja Motičina i Zadvarje). Općina s 3 - 5 poduzetnika bilo je 13, sa 6 - 10 poduzetnika 61 općina, u 257 općina bilo je 11 - 50 poduzetnika, 69 općina imalo je 51 - 100 poduzetnika, a samo je 25 općina imalo je 100 i više poduzetnika.

Više zaposlenih kod gradskih poduzetnika 

Prosječno je kod poduzetnika registriranih u gradovima bilo 8,3 zaposlena dok je kod poduzetnika koji su registrirani u nekoj općini bilo u prosjeku 6,1 zaposlen. Relativno mala razlika u prosječnom broju zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u gradovima u odnosu na poduzetnike sa sjedištem u općinama rezultat je velikog broja poduzetnika bez zaposlenih koji su većinom registrirani u gradovima (27.225 poduzetnika bez zaposlenih je registrirano u gradovima, dok je 5.412 poduzetnika bez zaposlenih registrirano u općinama). Najveći udio poduzetnika bez zaposlenih u ukupnom broju poduzetnika imao je grad Supetar na Braču (60,2%), a kod općina najveći je udio poduzetnika bez zaposlenih u općini Sutivan (Splitsko-dalmatinska županija), 82,8%.

Prihod po zaposlenom kod poduzetnika registriranih u gradovima iznosio je 768,1 tisuću kuna dok je kod poduzetnika registriranih u općinama iznosio 580,8 tisuća kuna. Poduzetnici sa sjedištem poslovanja u gradovima obračunali su prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 5000 kuna, što je 25,4% više od prosječne plaće kod poduzetnika koji posluju u općinama, a koja je iznosila 3988 kuna (prosjek na razini Hrvatske je 4878 kn).

Izneseni prikaz polarizacije hrvatskih poduzetnika i broja zaposlenih ublažava činjenica da se stvarna aktivnost poduzetnika ostvaruje na području širem od njihova administrativnog sjedišta. Poznato je da su sjedišta velikih javnih državnih tvrtki (HŽ, Hrvatska pošta, HEP, Hrvatske šume, Hrvatske vode i dr.) kao i velikih trgovačkih lanaca, redom u Gradu Zagrebu te se njihovi financijski rezultati i broj zaposlenih evidentiraju upravo u tom gradu odnosno županiji, a ne i u drugim gradovima i općinama u kojima se također obavlja manji ili veći dio njihovih poslovnih aktivnosti, objasnili su iz FINA-e.

Samo registrirani korisnici mogu komentirati
Prijavi se ovdje