EUROPSKI PROSJEK

Za bioraznolikost do 0,2 posto BDP-a

Globalno selo
Fotografija:
Najviše u zaštitu prirode u Europskoj uniji ulaže Nizozemska, a za bioraznolikost i krajolik izdvaja se 0,2 do 0,1 posto BDP-a, pokazuju podaci Eurostata za 2018. godinu

Zemlje EU za bioraznolikost i krajolik izdvajaju 0,2 do 0,1 posto BDP-a, pokazuju posljednji podaci europskog statističkog ureda Eurostat

Sveukupno za zaštitu okoliša zemlje Europske unije izdvajaju od 0,2 posto do 1,4 posto BDP-a. Nizozemska je u samom vrhu po izdvajanjima sa 1,4 posto BDP-a, koliko ta država izdvaja za zaštitu okoliša, od čega 0,5 posto BDP-a za gospodarenje otpadom, a 0,4 posto na zbrinjavanje otpadnih voda. Grčka troši 1,3 posto BDP-a na zaštitu okoliša, od čega 0,6 posto na gospodarenje otpadom, a isto toliko i na borbu protiv onečišćenja. Drugo mjesto s Grčkom dijeli Belgija, koja također ulaže 1,3 posto BDP-a, no ta zemlja više troši na borbu protiv onečišćenja (0,6%) nego na gospodanje otpadom (0,4%).  

S druge strane, Finska za zaštitu okoliša sveukupno izdvaja samo 0,2 posto BDP-a, a prate je Cipar i Litva sa 0,3 posto.

Na razini EU, ukupni troškovi izdvajanja za zaštitu prirode iznose 0,8 posto BDP-a, od čega najviše otpada na gospodarenje otpadom (0,3%).