Ključne riječi: 1. međunarodna konferencija o kršu – Projekt Krš