Ključne riječi: Marija Vučković, ministrica poljoprivrede