Ključne riječi: Vijeće ministara poljoprivrede i ribarstva EU