Donosimo vam...
Brojna istraživanja pokazuju kako bi se proizvodnja hrane do 2050. godine trebala povećati i do 60 posto u svijetu, te da je podcijenjena uloga pesticida u proizvodnji hrane po prihvatljivim cijenama. Uvriježeno je mišljenje kako je nemogućnost zaštite usjeva od bolesti i štetnika izravno međuovisna s padom proizvodnje i cijenom hrane na svjetskome tržištu. Sigurna i održiva uporaba pesticida daje savjete o sigurnome rukovanju, pravilnom skladištenju i primjeni pesticida, kao i o gospodarenju opasnim otpadom. Kroz specijal želimo odgovoriti na pitanja kako EU kroz svoje sve restriktivnije poljoprivredne politike utječe na smanjivanje uporabe pesticida i sredstava za zaštitu bilje, te kako sve to utječe na sve veću pojavu bolesti kod poljoprivrednih kultura, pojavljivanje novih štetnika i dr. što za posljedicu ima pad proizvodnje i niži dohodak europskih poljoprivrednika.