Donosimo vam...
Kroz razne izvore u RH se financira ili planira financiranje niz projekata koji imaju neku od izvedenice riječi „strateški“. Trenutno se izrađuje Nacionalna razvojna strategija 2030., koja bi trebala biti krovna strategije usmjerena na investicije i povlačenje EU fondova. Izrada strategija na nacionalnoj razini odvija se i kroz specifične projekte, poput projekta Slavonija, Baranja i Srijem, dok je za poljoprivrednu strategiju Ministarstvo poljoprivrede angažiralo Svjetsku banku. Uz to postoje i niz strategija koje su napravljene ili su u izradi, a koje rade županije kroz svoje županijske-razvojne strategije, preko 50 LAG-ova koji rade ili imaju svoje strategije, kao i 10-tak FLAG-ova. U procesu pripreme, objave ili usvajanja je i oko 300 lokalnih strateških planova razvoja u kojima se skoro uvijek spominje fokusiranost na poljoprivredu i ruralni razvoj, zapošljavanje, investicije i sl., preko gradova koji redom spominju podršku prerađivačkom sektoru, kao i niza organizacija koji sudjeluju u „podršci“ agro-bio-food sektoru. Valja istaknuti da su i privatni investitori angažirali stručnjake za izradu agro strategije. Mogu li sve te strategije pomoći sektoru i pokrenuti razvoj gospodarstva, potaknuti investicije i zapošljavanje tema je našeg novog specijala.